Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

Betonmortel Nederland levert de betonmortel aan aannemer Jansma uit Drachten voor de nieuwbouw van het gemaal Vijfhuizen en een vispassage in de Waddenzeedijk bij Marrum. Het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ wordt uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân.

Vooraf aan de bouw is de zeedijk omgelegd, zodat het binnenland tegen het water beschermd blijft. 
Het af te voeren water wordt verzameld in een maalkom, vervolgens gaat het water via instroomkokers onder de zeedijk naar het gemaal.

Het gemaal met dubbele vijzel in de zeedijk verbetert straks de waterafvoer van het land naar de zee bij zware regenval.

De afwatering buitendijks gaat via een afwateringskanaal welke overgaat in een slenk. De slenk loopt door een nieuw te verkwelderen gebied van circa 33 hectare.

Er ontstaat zo een bijzondere verbinding tussen zoet binnenwater en zout zeewater in het buitendijkse kwelderlandschap, goed voor kwelderplanten en wadvogels. Daarnaast hebben vissen, als paling, spiering en stekelbaars ook baat bij een geleidelijke overgang van zout naar zoetwater, de vispassage zorgt hiervoor. 


Fotograaf: D. Sijbenga – DME Media

Bekijk hier een tour van het gemaal Vijfhuizen.Terug naar overzicht