Betonmortel

Door Kijlstra Betonmortel geleverde betonmortel is KOMO gecertificeerd en voldoet aan de Europese norm NEN-EN 206-1 en de Nederlandse aanvulling NEN 8005 en voldoet tevens aan het besluit bodemkwaliteit. Onze bedrijven worden periodiek onaangekondigd gecontroleerd door certificatie-instelling KIWA & IKOB, waarbij het kwaliteitssysteem en het product betonmortel inclusief de grondstoffen worden beoordeeld volgens BRL 1801 ‘betonmortel’.

Ons gedocumenteerde kwaliteitssysteem is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001 norm.
De gevraagde betonkwaliteit (sterkteklasse en milieuklasse) is meestal door de constructeur bepaald en in het bestek beschreven. 
De consistentieklasse (verwerking) wordt meestal door de aannemer/ verwerker bepaald. 
U als klant kunt ons altijd om advies vragen, om in overleg te bepalen wat voor de bewuste toepassing de beste betonsamenstelling is. 

Kijlstra Betonmortel kan de volgende betonsoorten leveren:

 • Normaal beton: met een volumieke massa tussen de 2000 en 2600 kg/ m³
 • Attest beton: is normaal beton, met als bindmiddel een combinatie van cement en vliegas
 • Beton op samenstelling: door de klant bepaalde samenstelling
 • Vloeistofdichte beton: beton welke geschikt is voor vloeistofdichte vloeren
 • Beton met kunststofvezels: ter voorkoming van plastische krimpscheuren
 • Beton met staalvezels: als vervanging of aanvulling van traditionele wapening
 • Zelfverdichtende beton: door de zelfverdichtende eigenschappen is verdichten niet meer nodig, te gebruiken in specifieke gevallen
 • Onderwaterbeton
 • Schoon beton: beton waaraan esthetische eisen worden gesteld (bijvoorbeeld CUR 100)

 

In overleg kan Kijlstra Betonmortel de volgende betonsoorten leveren:

 • Schuimbeton: voor het maken van geïsoleerde werkvloeren en het vullen van oude rioolstelsels welke niet meer worden gebruikt
 • Spuitbeton: beton voor het spuiten van bijvoorbeeld tunnelwanden
 • Lichtbeton: lichtgewicht beton met een volumieke massa tussen de 1600 en 2100 kg/ m3
 • Zwaar beton: beton met een volumieke massa groter dan 2600 kg/ m³
 • Hogesterktebeton: beton in een sterkteklasse hoger dan C55/67

 

Voor het bestellen van betonmortel zijn de volgende gegevens van belang:

 • De sterkteklasse: maat voor de sterkte van beton
   Bron VOBN
 • De milieuklasse: maat voor de omgeving waaraan de beton wordt blootgesteld
   Bron VOBN
   Bron VOBN
   Bron VOBN
 • De consistentieklasse: maat voor de verwerkbaarheid van betonmortel
   Bron VOBN
 • De grootste korrelafmeting: wordt voornamelijk bepaald door de wapeningsdichtheid
   Bron VOBN
 • De chlorideklasse: gestelde eis om aantasting van de wapening te voorkomen
   bron VOBN

Veiligheid

Kijlstra Betonmortel hecht grote waarde aan veiligheid. Wij maken de gebruiker graag attent op de vereiste voorzorgsmaatregelen. Klik hier voor het veiligheidsblad.


Zakelijk offerte aanvragen

Graag zien wij uw aanvraag voor een offerte tegemoet.

Offerte aanvragen

beton direkt

Particulier direct bestellen

Beton bestellen en binnen twee werkdagen bij u thuis geleverd

Online beton bestellen